Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Преглед на жилищнитe политики и практики в България и Испания

By rraycheva | April 7, 2017

Тази публикация е изготвена в рамките на проект “Насърчаване на политики за преодоляване на териториалната изолация на ромите”, реализиран с финансовата подкрепа на програма “Права, Равенство и Гражданство” на Европейския съюз.

pdf_icon   fully-policy-report-bg

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Социални дейности | Comments Off on Преглед на жилищнитe политики и практики в България и Испания

Comments are closed.