Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Как да продадем продукцията си в Канада?

By rraycheva | April 25, 2017

pdf_icon  Market Entry Handbook Canada (на английски език)

Европейската комисия състави кратък наръчник за предприемчиви търговци и производители на земеделска продукция

Ръководството предлага практическа информация на английски език, свързана с пазара на хранителни продукти и напитки в Канада по категории, както и общ нормативен преглед относно изискванията за достъп до канадските пазари.

Ръководството ще бъде от полза за българските производители на селскостопански продукти и храни, експортно ориентирани към канадските пазари и търсещи информация от общ характер за канадския бизнес климат, която би им помогнала за успешна продуктова презентация; добро позициониране и корпоративна идентичност на канадския пазар.

То предлага специфична аналитична информация по стокови групи, както и информация за санитарни и фитосанитарни изисквания; технически регламенти; стандарти и други изисквания, както и за процедурите по митническото оформяне на стоки по реда и при условията на Всеобхватното икономическото и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA).

Предоставена е по-конкретна пазарна информация за 15 продуктови категории, като ориентира в съответните пазарни ниши:
– преработени плодове и зеленчуци;
– пресни плодове и зеленчуци;
– преработени меса; пресни меса;
– зърнени култури;
– печива;
– шоколадови изделия;
– живи растения и памук;
– захарни изделия;
– вина;
– бира;
– високоалкохолни напитки;
– пчелен мед и клей;
– зехтин и млечни продукти.

Представена е и информация за потреблението на стоки от изброените категории, за пазарния дял на такива стоки от европейски страни и тенденциите по продуктови групи, за ключовите пазари по географски критерии, както и информация за възможностите, предимствата и слабите страни при износа на хранителни продукти и напитки от европейски страни към Канада – по принцип и към отделни нейни провинции/територии.

(via Фермер.БГ)

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Как да продадем продукцията си в Канада?

Comments are closed.