Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Местен ангажимент за приобщаване на ромите – Павликени и Стара Загора

By rraycheva | April 30, 2017

pdf_icon   local-engagement-roma-bulgaria-pavlikeni_en

Изследването на LERI в Павликени имаше за цел да допринесе за разработването на всеобхватна политика за интеграция на ромите на общинско ниво, както и за създаването на някои необходими предпоставки за прилагане на политиката на включване.

pdf_icon   local-engagement-roma-bulgaria-stara-zagora_en

Изследването на LERI в Стара Загора бе посветено на решаване на проблема на незаконните жилища, приемлив за всички страни – роми, община, частни собственици на земя.

Местна ангажираност за приобщаване на ромите (Local Engagement for Roma Inclusion – LERI) – Многогодишна ромска програма

LERI е изследователски проект за качествена дейност по многогодишната ромска програма на Агенцията на ЕС за основните права (FRA).Тя беше разработена в отговор на съобщението на Европейската комисия относно рамката на ЕС за националните стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. LERI обединява местните власти и жителите, по-специално ромите, за да проучи как те могат най-добре да бъдат включени в действията за интеграция на ромите и да идентифицират кои аспекти на тези действия работят, кои – не и защо. Целта на проекта е да улесни участието на всички местни заинтересовани страни, включително ромите, в съвместни усилия за включване на ромите. Натрупаният опит и поуките, извлечени по време на процеса, ще спомогнат за подобряване на проектирането, изпълнението и мониторинга на политиките и действията за интеграция на ромите на местно ниво.
http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme

Местен ангажимент за приобщаване на ромите
Изследване  Павликени (България), 2016 (на английски)
Автор: Деян Колев
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/local-engagement-roma-bulgaria-pavlikeni_en.pdf

Приобщаване на ромите в Павликени, България (видео, на български)
https://youtu.be/IrhtyqxhRi4

Местен ангажимент за приобщаване на ромите
Изследване Стара Загора (България), 2016 (на английски)
Автор: Алексей Пампоров
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/local-engagement-roma-bulgaria-stara-zagora_en.pdf

Приобщаване на ромите в Стара Загора, България (видео, на български)
https://youtu.be/6PYcuvj_Phk

Всички видеа
https://www.youtube.com/user/EUAgencyFRA/videos

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Местен ангажимент за приобщаване на ромите – Павликени и Стара Загора

Comments are closed.