Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for June 12th, 2017

Какво се случи преди ’89-та? Исторически сборник за комунизма в България

Monday, June 12th, 2017

   Students-manual_lessons-from-the-past_ С помощта на водещи историци е издаден достъпен сборник с девет важни теми, свързани с комунизма в България. “Стремим се не да заменим, а да допълним учебниците по история, като дадем на учениците възможност да научат интересни, а в някои случаи – и малко известни факти за времето преди 89-та”, казват издателите от […]

Пазарът на земеделска земя в България и ролята на директните плащания

Monday, June 12th, 2017

   Direct_Payments_Land_Market_BG Настоящият анализ на ИнтелиАгро има за цел да изследва влиянието на Общата селскостопанска политика на ЕС, в частта ѝ директни плащания към фермерите, върху пазара на земеделска земя в България. Резултатите от изследването показват статистически значима положителна връзка между размера на субсидиите, изплащани на площ и размера на рентните плащания в селското стопанство. […]

10 години ОСП в България – Постига ли целите си Общата селскостопанска политика на ЕС?

Monday, June 12th, 2017

   CAP_10_years_in_Bulgaria    Presentation_10YCAP-1-1 Десет години след влизането на България в ЕС ИнтелиАгро анализира не страничните ефекти на Общата селскостопанска политика, а до каква степен тя постига целите си на местна почва. Тези цели, макар и заложени на общностно ниво преди 55 години, стоят в основата на най-скъпата европейска политика и постигнатите резултати ще определят […]

Фондация „Стъпка за България“ търси Координатор „Менторска програма“

Monday, June 12th, 2017

Фондация “Стъпка за България” подкрепя мотивирани младежи в неравностойно положение в България по пътя на личното им и професионално развитие към самостоятелност. Този месец празнуваме 10 г. от организирането на първата ни лятна академия за младежи без родители, която даде летящ старт на дейността ни през изминалото десетилетие! За да реализираме много нови идеи и […]

Конкурс за най-добър мем „НЕ на насилието над жени”

Monday, June 12th, 2017

Краен срок за изпращане на мем: 12 август 2017 г. Необходимо е участниците в състезанието да се придържат към положително и образователно послание, като акцентът бъде върху възстановяване след преживяно домашно насилие – например предоставяне на услуги за подкрепа на пострадали, право на живот без страх, овластяване на жените. Конкурсът се провежда в цяла Европа […]

II Национален конкурс за детска рисунка и приложно изкуство “Моята невероятна лятна ваканция”

Monday, June 12th, 2017

Творбите ще се приемат до 30 септември 2017г. В конкурса могат да участват всички деца на възраст от  5 до 15 години, от всички звена –  ОДЗ, ЦОП, ЛФ, школи и ателиета, групирани в три възрастови групи: Група – от 5 до 7 години Група – от 8 до 10 години Група – от 11 […]