Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ролята на местните власти за насърчаване на креативните индустрии

By rraycheva | August 19, 2018

pdf_icon   Local-Creative_bg

Фондация „Каузи”, ОКИ Столична библиотека, 2016

Местните власти имат силно въздействие върху творческите индустрии чрез своите дейности в областта на планиране, лицензиране, регулиране, въвеждане и съблюдаване на търговски стандарти, както и работа за развитие на подготвени кадри и възлагане на обществени поръчки за изпълнение на цитираните общински планове. Важната роля на местните власти ги поставя и в позиция да поемат отговорност за създаване на насърчаваща среда, която цели устойчив растеж на креативните индустрии.

Topics: Библиотека, Добро управление, Образование/Култура | Comments Off on Ролята на местните власти за насърчаване на креативните индустрии

Comments are closed.