Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Hационален форум на тема “Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики“, 20 – 25 септември 2018, Банско

By rraycheva | August 21, 2018

Срок за кандидатстване: 12 септември 2018 г.

Сдружение “Жажда за живот” – гр. Сливен кани младежки представители, представители на институции и медии за участие в национален форум на тема “Структурен диалог за включване на  младите роми в  обществените процеси за формиране на младежки политики“ , финансиран по Програма „Еразъм+“, Дейност КД3. Основната цел на форума е да се насърчи развитиетието на диалога и политиките между заинтересованите страни и ще се проведе от 20 до 25 септември 2018 г. в гр. Банско.

Дейностите в националната среща имат за цел да се стимулира по-активното участие на младите роми в местните младежки политики и в процесите на вземане на решения. Участниците във форума ще имат възможност да обсъдят и намерят решения на настоящите проблеми на младите хора при включването им в местните политики. По време на срещата участниците ще имат възможност да работят с експерти от държавни институции, отговорни за младежките политики в България.

Участници във форума могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години, които са:

– представители на младежки неправителствени организации, работещи на местно, регионално и национално ниво

– представители на неформални младежки обединения

– младежки работници

– младежки лидери

Поканени за участие във форума са и:
представители на местната власт от цялата страна
– представители на институции на национално ниво, имащи отношение към младите хора
– медии
Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 14. 09.18 г.
Всички желаещи да се включат във форума следва да попълнят формуляра за кандидатстване:

https://goo.gl/forms/dFoPeseiwwYhFj1C3

Разходите за транспорт, настаняване, храна и работни материали се поемат от организаторите.

За повече информация:

http://www.thirstforlife-bg.com/bg/

[email protected]

Веселин Цветанов – Програмен директор
тел.: 0888 05 68 43
[email protected]

Topics: Новини | Comments Off on Hационален форум на тема “Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики“, 20 – 25 септември 2018, Банско

Comments are closed.