Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Анализ на социалната ориентация в България

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   Analysing_social_orientation_BG_BG

Експертен екип от шест страни от ЕС – България, Белгия, Гърция, Австрия, Румъния и Латвия – воден от Центъра за изследване на демокрацията извърши анализ на системите за социална ориентация на чужди граждани в участващите държави членки в рамките на инициативата „Превенция и противодействие на расизма и ксенофобията чрез социално ориентиране на чужденци – RACCOMBAT“.

Публикациите изследват как модулите по социална ориентация и съпътстващите ги езикови курсове се занимават с теми като защита от дискриминация, правомощия и функции на правоохранителните и съдебните органи, какви процедури съществуват при нарушаване на правата на чуждите граждани, както и как те да получат правна помощ. Въз основа на подробния преглед експертите излизат с оценка доколко социалната ориентация на чужденците по страни има потенциал да ги овласти срещу прояви на расизъм и ксенофобия и да ги подготви за пълноценно участие в обществения живот и връзка с приемащата общност.

Останалите анализи за Белгия, Гърция, Австрия, Румъния и Латвия можете да намерите на:

http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=18266

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Анализ на социалната ориентация в България

Comments are closed.