Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Безплатни обучения по проект за дигитализация на бизнеса

By rraycheva | August 27, 2018

Русенска търговско-индустриална камара и Бизнес иновационен център „Инобридж“ организират пилотно обучение по проект „DiTEM – дигитална трансформация на европейските малки и микро предприятия“. Курсът е безплатен и ще се проведе чрез иновативна обучителна система, която има за цел да помогне на малките предприемачи да поемат по пътя на Дигиталната трансформация на своя настоящ или бъдещ бизнес.

Фокусът в обучителните курсове пада върху 6 основни технологии:

Предвижда се в пилотното обучение да бъдат включени 10 участници, като курсът ще стартира в средата на септември, и се планира да продължи около месец. Платформата предлага гъвкавост на учебния процес, така че всеки от участниците може да задава свое собствено темпо на обучение. Участниците ще бъдат поканени на две срещи – запознаване с проекта и платформата за обучение, както и финална среща за обобщаване на резултатите.

След успешно приключване на курса всеки от обучаемите ще получи сертификат за постигнатите цели, както и допълнителни насоки за дигитализация на бизнес начинанията си.

Желаещите да се включат в пилотното обучение могат да се запишат чрез онлайн формуляр на адрес https://form.jotformeu.com/81081595088363, а преди започване на обучението ще им бъдат изпратени допълнителни инструкции и покана за участие.

За повече информация и запитвания:

Николай Цолев – [email protected]

Айри Мемишев – [email protected]

Повече информация вижте в приложения файл:

RCCI_DiTEM

Topics: Новини | Comments Off on Безплатни обучения по проект за дигитализация на бизнеса

Comments are closed.