Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Корупцията в частния сектор в България

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   CAR_2018_BG_WEB

Настоящият анализ e пръв опит за системно изследване на проблемите на частната корупция в България. Разработена е методология за измерване на корупцията в частния сектор и са анализирани характеристиките и степента на разпространение на това явление, неговите специфични параметри, както и най-сполучливите индикатори за неговото измерване и оценка.

Проблемът частна корупция е сравнително нов за изследователската и аналитичната практика, тъй като по принцип се приема, че корупцията е преди всичко проблем на държавното управление и в този смисъл не се отнася до управлението на собствеността в частния сектор. Данните от Барометъра на частната корупция показват, че в частния сектор се наблюдават явления и практики, които са до голяма степен подобни на общата корупционна среда в страната.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Корупцията в частния сектор в България

Comments are closed.