Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Как да насърчаваме социалната икономика сред младите хора?

By rraycheva | August 28, 2018

pdf_icon   toolkit-for-social-inclusion

Помагалото представя набор от инструменти и методи, които да се използват в работата с младите хора за популяризиране на идеята за социална икономика. Това ще бъде особено полезно за учители и обучители, работещи с млади хора.

На английски език.

Fundacja Dobry Rozwój 2017

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Как да насърчаваме социалната икономика сред младите хора?

Comments are closed.