Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2016 г.

By rraycheva | September 4, 2018

pdf_icon   soer-bg-2016

Докладът е одобрен от Министерски съвет на 11.07.2018 г.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2016 г.

Comments are closed.