Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Превенция на домашното насилие, Наръчник, 2018

By rraycheva | October 4, 2018

pdf_icon   naruchnik-bgfond-2018-web

Предлаганият Наръчник дава възможност на образователните специалисти и на всички други участници в образователния процес да работят по темата с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието. В изданието също така се предлагат примерни активности по определени теми, които авторският екип смята за важни за промяна на моделите на поведение на децата и младите хора, за да избягват риска от ситуации, свързани с насилие. В Наръчника се дават примери за национални и международни кампании, посветени на усилията за намаляване на насилието в семейството и домашното насилие, с които учениците могат да бъдат запознати и в които могат да се включват с различни инициативи в рамките на учебната или на календарната година. Това ще даде възможност за изграждане на общности от млади хора, които не приемат и се противопоставят на насилието и агресията във всичките им форми.

Издание на Български фонд за жените.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Превенция на домашното насилие, Наръчник, 2018

Comments are closed.