Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for October 5th, 2018

Втора кариерна среща между НПО и студенти, 7 ноември 2018

Friday, October 5th, 2018

Краен срок за проявяване на интерес: 31 октомври 2018 г. Американският университет в Благоевград организира втора кариерна среща с НПО, 7 ноември 2018, 16:00 – 19:00 ч., Скаптопара, Благоевград. Идеята е да се популяризират дейностите на гражданските организации сред студентите, както и да се привлекат стажанти и доброволци. Пътните разноски се възстановяват. Приложен файл: Заявка […]