Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Окончателен доклад “Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете”

By rraycheva | October 18, 2018

pdf_icon   reflecting-on-europe-final-report

Изготвен за внасяне в Европейския съвет. На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Окончателен доклад “Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете”

Comments are closed.