Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Дискусия: Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС

By rraycheva | October 23, 2018

НПО Линкс, с подкрепата на Програма „Европа“ – 2018 г. Ви кани на дискусия „Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС“.

Събитието ще се състои на 26 октомври 2018 г. (петък) от 10,00 ч.

в Софийска лаборатория за иновации, гр. София, ул. Сердика 1, ет. 3.

Целта на дискусията е да се обсъди проект за „Пътна карта за свободно движение на данните в СО – източници, съхранение и употреба“.

НПО Линкс изготви този документ с няколко възможни варианта за посоките на развитие на движението на данни. Идеята на документа е да подобри процеса за информирано вземане на решения и подобряване на общинските услуги, базиран на данни.

Дискусията е предназначена за всички изкушени от темата за общинските данни – ИТ специалисти, активни граждани, НПО, общински съветници и общинска администрация, които да дадат своите мнения и предложения как да се развива този процес в бъдеще.

Идеята на проекта е данните на СО да бъдат разбираеми, документирани и с високо качество, така че да бъдат използваеми, актуални и достъпни за широк кръг от заинтересовани страни – общински и държавни служители, граждани, бизнес, НПО и медиите.

В края на дискусията НПО Линкс ще връчи и наградите от конкурса #Аз обичам данните!, предназначен за служители на СО, районните администрации и общинските предприятия.

Приложени файлове:

Invitation

Programme_open_data

Topics: Новини | Comments Off on Дискусия: Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС

Comments are closed.