Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Безопасност и издръжливост на момичетата в юношеска възраст, Наръчник на УНИЦЕФ

By rraycheva | December 7, 2018

korica_safety_girls

UNICEF My Safety and Resilience Girls Guide Bulgarian

Джобният наръчник „Безопасност и издръжливост на момичетата в юношеска възраст“ определя стандартите и насоките, за да се подготви, състави, изпълни и оцени програма за овластяване на момичета от ромските общности и момичетата-мигранти и бежанци в Сърбия и в България.

Когато получат необходимите инструменти, пространство и насърчение, момичетата са овластени да издигат глас в своите общности и да направляват предизвикателствата на юношеската възраст.

Наръчникът е разработен от УНИЦЕФ Сърбия, в сътрудничество с УНИЦЕФ България и партньори, като част от наставническата програма, ръководена от екипа, който работи по въпросите на насилието, основано на пола, при извънредни ситуации в Сърбия.

Наставничеството цели да насочи партньорите, работещи с бежанци, мигранти и ромски момичета и да ги улесни в разработването на техни програми „Безопасност и издръжливост на момичетата“.

Ноември 2018

 

 

Topics: Библиотека, Социални дейности | Comments Off on Безопасност и издръжливост на момичетата в юношеска възраст, Наръчник на УНИЦЕФ

Comments are closed.