Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December 11th, 2018

Наръчник за НПО „Защита на личните данни”

Tuesday, December 11th, 2018

   Naruchnik_bcnl_2018 Български център за нестопанско право издаде Наръчник за НПО „Защита на личните данни”, подготвен от автори от Програма Достъп до Информация. Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните изисквания и задълженията, които произтичат за тях от действащото законодателство след влизане в сила на Общия регламент относно защита  на личните данни […]