Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник за НПО „Защита на личните данни”

By rraycheva | December 11, 2018

pdf_icon   Naruchnik_bcnl_2018

Български център за нестопанско право издаде Наръчник за НПО „Защита на личните данни”, подготвен от автори от Програма Достъп до Информация. Целта на наръчника е да запознае неправителствените организации със специфичните изисквания и задълженията, които произтичат за тях от действащото законодателство след влизане в сила на Общия регламент относно защита  на личните данни на 25 май 2018 г.

В ръководството са разяснени всички основни въпроси, с които организациите трябва да са наясно с оглед прилагането на новите изисквания. Общите теми, като това какво представляват личните данни, в какво се изразява тяхното обработване, какви са правата на самите субекти на лични данни и пр., са разгледани и през  примери от практиката на НПО. Ключово важен за всички въпрос – какви са задълженията на организациите като обработващи лични данни – също е доразвит с отговори на няколко конкретни за дейността на НПО въпроси.

Като допълнителен елемент към Наръчника, за улеснение ще намерите и няколко бланки на документи, които може да ви се наложи да използвате:

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Наръчник за НПО „Защита на личните данни”

Comments are closed.