Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България

By rraycheva | February 6, 2019

Фокусиран върху структурните и хоризонталните предпоставки за успешното изпълнение на стратегията

pdf_icon   NSRI_cit_monitor_2018

През периода от 2016-2017 г. образованието е областта с най-значителен напредък в изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите. Развитието на основните образователни политики и политическото внимание за осигуряването на пълноценно участие в предучилищното и основното училищно образование (което се превърна в първостепенен приоритет за сегашното правителство) са сред основните причини за напредъка на образователната интеграция.

Нарастването на антициганизма е една от най-големите пречки, пред които е изправено изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите. Оценяваният период отбеляза значителен ръст на анти-ромската реторика (включително и от високопоставени политици), расистки публикации и конфликти.

Докладът е изготвен в рамките на пилотния проект Ромски Граждански Мониторинг „Укрепване на капацитета на ромското гражданско общество и засилване на участието му в мониторинга на националните стратегии за интегриране на ромите“. Пилотният проект се осъществява от Европейската комисия, ГД „Правосъдие и потребители“. Той се координира от Центъра за политически изследвания на Централноевропейския университет в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации (ERGO Network), Европейски център за правата на ромите, Фондация Secretariado Gitano, Ромски образователен фонд и се изпълнява с около 90 неправителствени организации и експерти от близо 27 държави-членки.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Социални дейности | Comments Off on Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България

Comments are closed.