Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Софийски дневен ред за интеграция

By rraycheva | February 6, 2019

pdf_icon   SOFIA_CITY_INTEGRATION_AGENDA-bg

Асоциация за развитие на София публикува Софийски дневен ред за интеграция на граждани на трети страни. Документът е изработен с широко гражданско участие, като в процеса се включиха над 120 експерти, граждани на трети страни, представители на местната власи, държавните институции, медии, училища, университети.

Софийският дневен ред за интеграция очертава трите най-вероятни сценария за присъствието и участието на гражданите на трети страни в живота в София през следващите 3 до 5 години: трудов пазар, образование и обучение, безопасност и сигурност, интеграция и отношение на местната общност. Той предлага и конкретни мерки и дейности на заинтересованите публични институции и представители на гражданското общество, отговорни за интеграцията на гражданите на трети страни и мигранти.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Социални дейности | Comments Off on Софийски дневен ред за интеграция

Comments are closed.