Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини…”

By rraycheva | April 30, 2019

Краен срок – 30 юни 2019 г.

Поетичният конкурс “От заник слънце озарени, алеят морски ширини…” е организиран от НЧ „Просвета 1888” и Община Поморие през 1977 година. В него могат да участват автори над 18 години от цялата страна.

Творбите (до 5 стихотворения), в 3 екземпляра, изпращайте на адрес:

Поморие 8200, ул. “Княз Борис І” № 51, до НЧ “Просвета 1888” (конкурс за поезия)

Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за връзка.

(валидно е пощенското клеймо на плика)

Изпратените стихотворения трябва да бъдат свързани, макар и индиректно, с духа и естетиката на големия поет.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 13 юли 2019 година.

Ще бъдат присъдени следните награди:

І награда – 500 лв. и плакет „Яворов”

ІІ награда – 350 лв. и диплом

ІІІ награда – 150 лв. и диплом

По преценка на журито, при липса на подходящи творби, някоя от наградите може и да не бъде присъдена.

word_icon  Национален литературен конкурс

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за поезия “От заник слънце озарени алеят морски ширини…”

Comments are closed.