Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Социално предприемачество: Иновативни практики за подкрепа и успешни примери от мрежата на Reach For Change

By rraycheva | May 9, 2019

pdf_icon  reach_for_change_examples_practices_booklet

Брошурата е посветена на методологията на Reach for Change и някои от най-успешните ни примери от Швеция и България.

Фокусът е върху три теми: скалиране, системна промяна и управление на социалния ефект, защото опитът на Reach for Change от 17 държави на 3 континента показва, че точно тези три теми са ключови за успеха на всеки един социален предприемач в начален етап на развитие

Издание на Reach for Change България в рамките на проект “Трансфер на иновативни практики за повишаване на социалното въздействие от дейността на социалните предприемачи”, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Социално предприемачество: Иновативни практики за подкрепа и успешни примери от мрежата на Reach For Change

Comments are closed.