Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Конкурс Danube Art Master 2019

By rraycheva | June 3, 2019

Краен срок: 10 юли 2019 г.

Съвместно организиран от Глобално партньорство за водите – Централна и Източна Европа и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR), конкурсът DAM 2019 насърчава децата да гледат по-отблизо на местната си река, да обмислят какво означава околната среда за тях, и да създадат оригинални произведения на изкуството в чест на празника на региона. Поканата е към децата от всички училища, неправителствени организации, дневни детски центрове или асоциации за деца в Дунавския басейн, които имат желание да създадат произведение на изкуството и да участват в конкурса Danube Art Master, който от 2004 г. обединява хиляди деца в целия Дунавски басейн. Конкурсът не само обединява децата на Дунавския регион, но и ги обучава за присъщата стойност и важност на реката и им дава глас да коментират бъдещето на тяхната среда.

Участниците трябва да бъдат на възраст между 6 и 18 години и от страна в Дунавския басейн.

Конкурсът се провежда на две нива: национално и международно. След като бъдe класиран на национално ниво, националният победител ще се състезава на международно ниво.

>> Категории на международно ниво: цветна снимка или видео на произведение на изкуството.

>> Категории на национално ниво: цветна снимка (минималният размер на цифровите снимки е 150 DPI) или видео (не по-дълго от 1 минута, записано с камера или телефон) на произведение на изкуството (създадено с естествени материали, открити от реката), стихотворение (до 1 страница А4, на английски език), песен (до 1 минута и 30 секунди, записана на видео) или представление – сценка (до 5 минути).

Децата трябва да отидат на брега на реката (в идеалния случай на река Дунав или приток на Дунав) и да създадат своето екологично произведение на изкуството, да запишат песен, да запишат видеоклип или да изиграят представление. След създаването на произведенията си на изкуство, децата или учителите трябва да направят цветна снимка или видеоклип на произведението и да я изпратят на националния организатор.

За повече информация виж приложения файл:

pdf_icon   DAM2019-конкурс

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс Danube Art Master 2019

Comments are closed.