Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Европейски семестър 2019: Доклад за България (на български език)

By rraycheva | June 6, 2019

pdf_icon   2019-european-semester-country-report-bulgaria_bg

ЕК публикува специфичните препоръки към държавите членки за 2019 г. Докладът за България за 2019 г. включва задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

ЕК препоръчва приоритети за реформи в сферите:

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Европейски семестър 2019: Доклад за България (на български език)

Comments are closed.