Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for August 28th, 2019

Доклад за климатичните промени и земната повърхност (земеползването)

Wednesday, August 28th, 2019

   4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL Докладът на Междуправителствената експертна група по климатичните промени (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) за климатичните промени и земната повърхност (земеползването) е един от най-важните икономически доклади за тази година. Докладът е, 1,400 страници без анекси и допълнения, писали са го 107 учени от 52 държави, които са анализирали 7,000 публикации и […]

Национален фестивал на аматьорски театри „Камъка”, Горна Оряховица, 11-13 октомври 2019 г.

Wednesday, August 28th, 2019

Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г. Във фестивала имат право на участие театрални състави на ОУ, СУ, Професионални училища, читалища, детски комплекси, младежки домове, частни формации и други, които се разпределят в две възрастови групи: – I възрастова група – до 18 години.; – II възрастова група – над 18 години. Фестивалът има […]

Национален конкурс за православна поезия и проза на тема „Рождество на Спасителя” – 2019

Wednesday, August 28th, 2019

Срок за изпращане на творбите: 3 декември 2019 г. Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра. Конкурсът се провежда в 2 раздела: 1) Поезия; 2) Проза (есе или разказ). Право на участие имат всички ученици […]

Национален конкурс за рисунка, фотография и мултимедийна презентация „Морето не е за една ваканция”- 2019

Wednesday, August 28th, 2019

Краен срок за кандидатстване: 11 октомври 2019 г. Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и Центъра за подкрепа на личностното развитие – Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море – 31 октомври, и се провежда в три раздела: А. Конкурс за рисунка – за деца и ученици от 6 до 19- […]