Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for September, 2019

Ученическо самоуправление, пътеводител

Sunday, September 29th, 2019

   uch_samoupravlenie Книгата е създадена по поръчка на Министерството на образованието и науката като наръчник по прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 13 / 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в частта им за ученическото самоуправление като механизъм за защита на колективните права на учениците. 2018.

Научете как можете да станете член на Европейската иновационна мрежа за включване, 26 септември 2019 г., София

Wednesday, September 18th, 2019

Краен срок: 24 септември 2019 г. Европейската иновационна мрежа за включване е проект на една от най-големите международни неправителствени организации фондация “Действие срещу глада”. В мрежата членуват стотици европейски организации, които търсят партньори за европейски проекти в областта на социалните иновации и социалното предприемачество. Членството в мрежата е безплатно и дава много възможности за финансиране […]

Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

Tuesday, September 17th, 2019

   Bulgaria 2030 analiz Документът е проблемно-ориентиран и е изготвен като отправна точка в процеса по разработване на Националната програма за развитие: България 2030. С него се цели да бъдат идентифицирани проблемни области и пропуски в политиките за развитие, които след това да бъдат адресирани със съответните мерки в стратегическия документ. Публикуваният анализ е съгласуван […]

20. Празник на старата градска песен „Мара Врачанка”, 12 октомври 2019, Враца

Friday, September 13th, 2019

Заявки се изпращат до 30 септември 2019 г. В Празника могат да участват индивидуални изпълнители, групи и дуети за стари градски песни от цяла България. Квартетите ще бъдат журирани в категория „Група”. Празникът има конкурсен характер. Групите за стари градски песни могат да представят две песни с общо времетраене до 7 минути, а индивидуалните изпълнители  […]

Седми национален младежки конкурс за есе на тема „Доброто и Злото в днешното общество“ 2019

Friday, September 13th, 2019

Есетата ще бъдат приемани до 7 октомври 2019 г. Могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – например арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н. Конкурсът […]

Уебинар на тема “Еразъм за млади предприемачи”, 18 септември 2019

Thursday, September 12th, 2019

Фондация BCause, партньор по проект SEEDplus2, кани начинаещи и утвърдени предприемачи да се включат в уеб семинар, представящ възможностите за пътуване и обмяна на опит по програмата “Еразъм за млади предприемачи”. Работен език – английски. https://bit.ly/2mcIsWf

Брошура „Как се отразява бедността на децата?“

Monday, September 2nd, 2019

   broshuraSiromastvo Брошурата „Как се отразява бедността на децата?“, с автор REYN Хърватска, показва как бедността поражда порочен кръг, който трудно може да бъде прекъснат: лошите условия на живот, в които живеят децата; невъзможността да посещават високочаствени училища, което, от своя страна, влошава образователните им постижения; високия риск от отпадане от училище; навлизане в зряла […]