Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Доклад за климатичните промени и земната повърхност (земеползването)

By rraycheva | August 28, 2019

pdf_icon   4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL

Докладът на Междуправителствената експертна група по климатичните промени (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) за климатичните промени и земната повърхност (земеползването) е един от най-важните икономически доклади за тази година. Докладът е, 1,400 страници без анекси и допълнения, писали са го 107 учени от 52 държави, които са анализирали 7,000 публикации и 28,000 коментари. За наша радост авторите са написали и политическо резюме, което е само 43 страници и което следва да бъде прочетено от всеки икономист, политик или политически анализатор (Google: IPCC Climate Change and Land).

Докладът дава ценна информация за това как да управляваме рисковете, свързани с нарастващото богатство и консумация на населението, нарастването на самото население и взаимосвързаността между климатичните промени и използването на земната повърхност (land).

Докладът описва различни сценарии и вероятности и се позовава на огромно количество специфични изследвания. За всяка прогноза докладът отбелязва каква е вероятността тя да се сбъдне.

На английски език.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Доклад за климатичните промени и земната повърхност (земеползването)

Comments are closed.