Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for September 18th, 2019

Научете как можете да станете член на Европейската иновационна мрежа за включване, 26 септември 2019 г., София

Wednesday, September 18th, 2019

Краен срок: 24 септември 2019 г. Европейската иновационна мрежа за включване е проект на една от най-големите международни неправителствени организации фондация “Действие срещу глада”. В мрежата членуват стотици европейски организации, които търсят партньори за европейски проекти в областта на социалните иновации и социалното предприемачество. Членството в мрежата е безплатно и дава много възможности за финансиране […]