Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Брошура „Как се отразява бедността на децата?“

By rraycheva | September 2, 2019

pdf_icon   broshuraSiromastvo

Брошурата „Как се отразява бедността на децата?“, с автор REYN Хърватска, показва как бедността поражда порочен кръг, който трудно може да бъде прекъснат: лошите условия на живот, в които живеят децата; невъзможността да посещават високочаствени училища, което, от своя страна, влошава образователните им постижения; високия риск от отпадане от училище; навлизане в зряла възраст с ниски нива на образование и без нужните умения.

На български език.

Topics: Библиотека, Социални дейности | Comments Off on Брошура „Как се отразява бедността на децата?“

Comments are closed.