Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Ученическо самоуправление, пътеводител

By rraycheva | September 29, 2019

pdf_icon   uch_samoupravlenie

Книгата е създадена по поръчка на Министерството на образованието и науката като наръчник по прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 13 / 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в частта им за ученическото самоуправление като механизъм за защита на колективните права на учениците. 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи, Образование/Култура | Comments Off on Ученическо самоуправление, пътеводител

Comments are closed.