Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December 3rd, 2019

Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018

Tuesday, December 3rd, 2019

   PISA-2018_First-Analysis_IRE – Влошават се средните резултати на българските ученици и в трите основни познавателни области – четене, математика и природни науки. Най-значително е намалението на средния резултат по природни науки -22 т., почти цяло стандартно отклонение в PISA. – Увеличава се делът на учениците, които не успяват да покрият критичното второ равнище и в […]