Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Правото ми на мнение – създаване на съдържание в СМ

By rraycheva | December 4, 2019

pdf_icon   Правото ми на мнение – създаване на съдържание в СМ

Помагалото е създадено в рамките на проекта на УНИЦЕФ „Правото ми на мнение! Академия за тийнейджъри“, изпълняван в партньорство с Асоциация на европейските журналисти – България. В проекта активно участват младежите и техните ментори от мрежата училищни медии Teenstation.net. В съдържанието са включени също така експерти от Център за безопасен интернет – България и Коалиция за медийна грамотност. Помагалото е предназначено за ученици в гимназиален етап на образование и е основа за обученията, които се осъществяват в рамките на проекта. Основна цел на проекта „Правото ми на мнение! Академия за тийнейджъри“ е повишаване на дигитално-медийната грамотност на учениците в гимназиален етап на образование.

София, 2019

Topics: Библиотека, Младежки инициативи, Образование/Култура | Comments Off on Правото ми на мнение – създаване на съдържание в СМ

Comments are closed.