Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 15th, 2020

Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

Wednesday, January 15th, 2020

   Motivation-and-attitudes-for-reading-young-people Институт за изследвания в образованието, януари 2020 г. Този анализ има за цел да опише профила на българския 15 – 16-годишен читател, като акцентира върху неговите нагласи и отношение към четенето. – Разликата в четивната грамотност на учениците, които четат редовно художествена литература и тези, които никога не четат подобна литература, се равнява […]