Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 9th, 2020

Програма E-Teacher

Thursday, January 9th, 2020

Крайният срак за кандидатсване е 15 януари 2020 г. Програмата E-Teacher предлага осемседмични онлайн курсове по чуждоезиково обучение по английски език на университетско ниво, разработени от американски образователни институции. За пролетния семестър на 2020 г. се предлага курсът Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting Занятията започват на 7 април 2020 г.,  а […]