Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Програма E-Teacher

By rraycheva | January 9, 2020

Крайният срак за кандидатсване е 15 януари 2020 г.

Програмата E-Teacher предлага осемседмични онлайн курсове по чуждоезиково обучение по английски език на университетско ниво, разработени от американски образователни институции.

За пролетния семестър на 2020 г. се предлага курсът

Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting

Занятията започват на 7 април 2020 г.,  а ориентацията започва от 2 март 2020 г.

За: Учители по английски език български граждани, които притежават отлични познанаия по английски език (писане и четене, минимално ниво 2B), и живеят в България за времето на провеждане на целия курс. Те следва да имат редовен и надежден достъп до високоскоростна връзка с интернет и да могат да отделят между 10 и 12 часа всяка седмица за цялото времетраене на осемседмичния курс.

https://bg.usembassy.gov/bg/education-culture-bg/exchanges-to-u-s-from-bulgaria-bg/e-teacher-program-bg/

Topics: Новини | Comments Off on Програма E-Teacher

Comments are closed.