Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Първи национален литературен конкурс „Асен Разцветников”

By rraycheva | January 16, 2020

Срок за приемане на творбите : от 02.03.2020 г. до 31.07.2020 г. включително

Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието” – за поезия и проза (разказ или есе).

Конкурсът е анонимен.

Условия за участие:

– поезия – до две стихотворения –  максимално до 30 стиха (едното);

– проза (разказ или есе) – до 4 печатни страници А4.

Творбите, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани и награждавани.

Възрастови групи:

Първа възрастова група –от 11 до 14 години (5-8 клас);

Втора възрастова група – от 15 до 18 години (9-12 клас)

Трета възрастова група –над 18 години.

Организатори: Община Горна Оряховица, Народно читалище „Напредък – 1869” – Горна Оряховица, Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък – 1869”

Повече информация вижте в приложения файл:

I KONKURS AS RAZCVETNIKOV 2020

Topics: Новини | Comments Off on Първи национален литературен конкурс „Асен Разцветников”

Comments are closed.