Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Нови проучвания на фестивалния и круизен туризъм в Дунавския регион

By rraycheva | January 21, 2020

Аналитичен доклад “Провеждане на проучване за фестивалите в общия контекст на развитието на туризъм в Дунавския регион” и Доклад “Проучване на развитието на круизен туризъм в Дунавския регион” (2019 г., на английски език)
Проучванията предоставят подробна, надеждна и актуална информация, вземаща предвид приноса на фестивалите и круизния туризъм за развитие на турзма в участващите страни в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Специално внимание е обърнато на постигане целите на Плана за действие на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

На английски език.

pdf_icon   Festival-Tourism-in-the-DR_Report_ENG

pdf_icon   Cruise-Tourism-in-the-DR_Report_ENG

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Нови проучвания на фестивалния и круизен туризъм в Дунавския регион

Comments are closed.