Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main

Пътеводител “Трансгранично религиозно наследство”

By rraycheva | January 21, 2020

Документът е разработен по проект “Трансгранично религиозно наследство”, финансиран по програма “Интеррег V-A Румъния – България” 2014-2020, PDF файл, на български, румънски и английски език, 2019 г.

pdf_icon   bg-guide – на български език

pdf_icon   ro_guide – на румънски език

pdf_icon   eng_guide – на английски език

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Пътеводител “Трансгранично религиозно наследство”

Comments are closed.