Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main

Карта Улм

By rraycheva | June 14, 2016

Карта Улм

Topics: | Comments Off on Карта Улм

Comments are closed.