Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Добро управление

« Previous Entries Next Entries »

ОТВОРЕНИ ДАННИ, НАРЪЧНИК

Wednesday, December 14th, 2016

   OpenDataGuide Наръчникът е изготвен от НПО Линкс, като са използвани и материали на Open Knowledge Foundation. Целта на този наръчник е да отключи потенциала, който публичната информация има за изграждане на нови услуги, целящи да подобрят живота на гражданите и да усъвършенстват начина, по който обществото и институциите функционират. Отворените данни следва да се […]

Успехите и провалите на българските общини

Thursday, September 15th, 2016

Близо 70% от разходите на общините могат да бъдат класифицирани като провал, а едва 5% – като успех. ¼ пък дейностите, чието изпълнение и резултати не позволяват да бъдат зачислени към едната или другата група и са определени като „некласифицирани”. Това показва прегледът на всички публикувани одитни доклади на Сметната палата за общините в България, […]

СБОРНИК с добри практики от конкурси за добри практики на ИПА за 2015 г.

Thursday, September 15th, 2016

Изданието съдържа 17 практики от министерства, агенции и общини в областите: Административно обслужване Работа със заитересованите страни Иновативни E-решения и практики    ipa_sbornik_dobri_praktiki

Комплексно административно обслужване: приложни аспекти

Thursday, September 15th, 2016

Автор: д-р Младен Младенов Издание на ИПА, 2015 Целта на изданието е подпомагане на органите на държавна власт и техните администрации за пълно разбиране, правилно тълкуване и законосъобразно прилагане на комплексното административно обслужване, подпомагане на българските публични власти в техните стратегически намерения и като краен резултат – гарантиране на правата, свободите и законните интереси на […]

Наръчник за обществени обсъждания

Monday, August 8th, 2016

Форум Гражданско Участие издаде Наръчник за организиране и провеждане на обществени обсъждания. Изданието е насочено към кметове на кметства, районни администрации и общински експерти, като целта е да ги улесни на различните етапи, през които преминава организацията и провеждането на едно обществено обсъждане – от подбора и мотивирането на участниците, през подготовката и разпространението на […]

Corruption: Costs and Mitigating Strategies

Sunday, May 22nd, 2016

По данни на Международния валутен фонд (МВФ) в световен мащаб корупцията коства между 1,5 и 2 трилиона долара на година или 2% от световния брутен вътрешен продукт като корупционните практики се проявяват най-често в страните, които най-малко могат да си го позволят. Последният анализ на МВФ представя актуален поглед върху икономическата и социална цена на […]

Обществени поръчки – Ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове

Wednesday, May 18th, 2016

    guidance_public_proc_bg Европейската комисия публикува ръководство за откриване и избягване на най-често срещаните грешки при обществени поръчки по проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. На български език. 110 стр. http://europe.bg

Модели за конституиране и функциониране на консултативни органи в България с предложения за промени в съществуващата практика

Wednesday, May 18th, 2016

   Modeli_Final Описаните модели за обществени консултации са базирани на два анализа, изработени от екипа на Българското училище за политика „Димитър Паница” – на съществуващите консултативни съвети към изпълнителната власт у нас и на добри практики за участието на гражданското общество във вземането на решения в 10 европейски страни. Моделите са нови за страната ни […]

Проучване на съществуващите консултативни съвети и интернет форми за гражданско участие в България

Wednesday, May 18th, 2016

   BG_prouchvane Целта на проучването е да даде обективна картина за съществуващите консултативни съвети и онлайн форми на граждански консултации у нас, като обхване плюсовете и минусите на използваните модели и посочи защо те не работят или работят неефективно. Издание на Асоциация Българско училище за политика “Димитър Паница” в рамките на проект “Модели и добри […]

Проучване на европейски практики на консултативни съвети и интернет форми за гражданско участие

Wednesday, May 18th, 2016

   Konsultativni_Suveti_EU   Проучването и последващият анализ обхващат практиките в 10 европейски държави – Австрия, Великобритания, Естония, Испания, Полша, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и Хърватия. Издание на Асоциация Българско училище за политика “Димитър Паница” в рамките на проект “Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство”. http://www.schoolofpolitics.org

« Previous Entries Next Entries »