Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Правото ми на мнение – създаване на съдържание в СМ

By rraycheva | December 4, 2019

pdf_icon   Правото ми на мнение – създаване на съдържание в СМ

Помагалото е създадено в рамките на проекта на УНИЦЕФ „Правото ми на мнение! Академия за тийнейджъри“, изпълняван в партньорство с Асоциация на европейските журналисти – България. В проекта активно участват младежите и техните ментори от мрежата училищни медии Teenstation.net. В съдържанието са включени също така експерти от Център за безопасен интернет – България и Коалиция за медийна грамотност. Помагалото е предназначено за ученици в гимназиален етап на образование и е основа за обученията, които се осъществяват в рамките на проекта. Основна цел на проекта „Правото ми на мнение! Академия за тийнейджъри“ е повишаване на дигитално-медийната грамотност на учениците в гимназиален етап на образование.

София, 2019

Topics: Библиотека, Младежки инициативи, Образование/Култура | Comments Off on Правото ми на мнение – създаване на съдържание в СМ

Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018

By rraycheva | December 3, 2019

pdf_icon   PISA-2018_First-Analysis_IRE

– Влошават се средните резултати на българските ученици и в трите основни познавателни области – четене, математика и природни науки. Най-значително е намалението на средния резултат по природни науки -22 т., почти цяло стандартно отклонение в PISA.
– Увеличава се делът на учениците, които не успяват да покрият критичното второ равнище и в трите познавателни области.
– Намалява делът на учениците с високи постижения (на пето и шесто равнище) и в трите познавателни области.
– България е една от страните с най-висока вариация в резултатите на отделните училища.
– Академичната сегрегация е голяма – в България се регистрират едни от най-високите концентрации на ученици с ниски постижения в едни училища и на ученици с високи постижения в други.
– България е страната, в която учениците с неблагоприятен социално-икономически статус най-често са концентрирани в училища, в които нямат съученици с високи образователни постижения.
– В България делът на учениците с по-неблагоприятен социално-икономически произход, които постигат високи резултати по четене (на пето и шесто равнище) е един от най-ниските сред всички участващи в изследването държави и територии.
– България е единствената държава, в която разликата в представянето на учениците от най-горния и най-долния квартaл на индекса на икономическия, социалния и културния статус се свива, защото намаляват само постиженията на учениците с висок социално-икономически статус, а постиженията на учениците с нисък статус се запазват непроменени.

Повече подробности – в анализа на Института за изследвания в образованието, 2019.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Качество и равенство в училищното образование: поглед през резултатите от PISA 2018

Индекс за медийна грамотност 2019

By rraycheva | November 30, 2019

pdf_icon   MediaLiteracyIndex2019_BG

Индексът, изготвен от Отворено общество – София, оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората. Тъй като индикаторите са с различна важност, те са включени с различна тежест в модела. Най-голяма тежест имат индикаторите за медийна свобода (на Freedom House и на Репортери без граници) и тези за образование (на PISA), като от тях четивната грамотност има най-голяма тежест. Индикаторите „е-участие“ (на ООН) и „доверие в другите“ (на Евростат) са със сравнително по-малка тежест спрямо другите.

Финландия, Дания, Холандия, Швеция и Естония са начело на класирането. Финладия, която е на 1-во място сред 35 страни, има значителна преднина пред останалите държави със 78 точки по скала от 0 до 100. На последните пет места в класацията са повечето балканските страни: Северна Македония (35 място), Турция (34 място), Албания (33 място), Босна и Херцеговина (32 място) и Черна гора (31 място).

България заема 29 място в класацията от 35 държави, като подобрява подицията си с 1 място спрямо 2017 г. и 2018 г.  Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Индекс за медийна грамотност 2019

Стъпка по стъпка към успешни проекти – Ръководство за училища и финансиращи организации

By rraycheva | November 26, 2019

pdf_icon   90th-school-evaluation

Публикацията “Стъпка по стъпка към успешни проекти : оценка на иновация в 90 СУ “Ген. Хосе де Сан Мартин” – София: ръководство за училища и финансиращи организации”  съдържа информация за оценката на въвеждането на иновативна организация на учебния процес в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“.

Възложители на оценката са Институт за прогресивно образование и Асоциация „Родители“.

Публикацията може да бъде полезна на представители на институции, донори и НПО, както и на професионалисти, които планират и провеждат проекти.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Стъпка по стъпка към успешни проекти – Ръководство за училища и финансиращи организации

Проблеми на предучилищното и училищното образование в България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие, доклад, 2019

By rraycheva | November 25, 2019

pdf_icon  Problems_of_pre-school_and_school_education

Проблемите на образователната система на България не са напълно идентифицирани и задълбочено анализирани и негативните последици от това се задълбочават. Повечето от тези проблеми, предизвикани от външни фактори на средата и/или от вътрешни за образователната система фактори, създават пречки пред постигането на ефективност на училищното образование. Те се решават бавно въпреки усилията за подобряване на условията за функциониране на системата.

Негативните последици от дълго натрупваните и нерешавани проблеми се изразяват главно в незадоволителните резултати от функционирането на формалната образователна система, чието основно предназначение е да организира и да осигурява равен достъп до качествено образование на децата и младите хора от предучилищното до висшето образование. Ниско е нивото не само на функционалната грамотност на учениците, но и на базовата грамотност сред една част от учещите и сред населението.

Издание на Института за изследвания в образованието – независим изследователски център с мисия да подпомага развитието на модерна образователна система.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Проблеми на предучилищното и училищното образование в България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие, доклад, 2019

Брошура “Истории на успеха в периода 2017 – 2019 г. по Приоритетни области 4 и 5 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион”

By rraycheva | November 20, 2019

pdf_icon   Success_Stories_2017-2019

Изданието съдържа резултатите от 16 проекта в сферата на качеството на водите и рисковете в околната среда.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Околна среда | Comments Off on Брошура “Истории на успеха в периода 2017 – 2019 г. по Приоритетни области 4 и 5 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион”

Каталог на Местните инициативни групи в България 2014 – 2020 г.

By rraycheva | November 19, 2019

pdf_icon   KatalogMIG_BG

Издание от 2019 г., на български и английски език

Topics: Библиотека, Евроинтеграция | Comments Off on Каталог на Местните инициативни групи в България 2014 – 2020 г.

Обръщение към новоизбраните кметове и общински съветници от БОЛД

By rraycheva | November 19, 2019

На 9-и  ноември 2019 Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) проведе серия от панелни дискусии на тема „Следизборно: Гражданското участие в месното самоуправление“.

Въз основа на дискусиите и направените предложения отправяме следното Обръщение към всички новоизбрани кметове и общински съветници:

pdf_icon   Обръщение до кметове и общ.съветници

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Обръщение към новоизбраните кметове и общински съветници от БОЛД

Литературен конкурс за учители на тема ,,Душата ми – врата без ключ…”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за представяне на творбите: 20 декември 2019 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Литературен конкурс за учители на тема ,,Душата ми – врата без ключ…”.

В конкурса могат да участват учители  творци.

Жанровете могат да бъдат стихотворение, разказ, есе, фрагмент, импресия.

Творбите за конкурса могат да бъдат до 3 (три) с обем до 2 (две) стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях трите имена, адрес,  телефон за връзка или електронен адрес. Те могат да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронния адрес на училището: [email protected]

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | Comments Off on Литературен конкурс за учители на тема ,,Душата ми – врата без ключ…”

Конкурс за видеоклип на темa „Поезията на Дамян Дамянов”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за участие в конкурса: 8 януари 2020 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Конкурс за видеоклип на темa  „Поезията на Дамян Дамянов”.

Всеки участник  в конкурса може да представи един видеоклип с максимална продължителност до 3 минути. Във всеки клип авторът (авторите) могат да ползват отделна поетична творба  на Дамян Дамянов. Видеоклиповете следва да бъдат публикувани/споделени в сайта за споделяне на видеоклипове YouTube, а линк към клипа, придружен от пряка информация за автора (авторите), както и координати за връзка с участника, трябва да бъдат изпратени на електронния адрес на ПХГ „Дамян Дамянов”: [email protected]

В конкурса могат да участват ученици от всички български училища в страната и чужбина.

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за видеоклип на темa „Поезията на Дамян Дамянов”


« Previous Entries Next Entries »