Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Конкурс за рисунка (графика, колаж), електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов ,,Моята улица”, ,,ГРОЗДОБЕР”, ,,Есен”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за представяне на творбите: 8 януари 2020 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Конкурс за рисунка (графика, колаж), електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов ,,Моята улица”, ,,ГРОЗДОБЕР”, ,,Есен”.

В конкурса могат да участват ученици в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

І-а възрастова група –от 1-4 кл.

ІІ-ра възрастова група – от 5-7 кл.

ІІІ-а възрастова група – от 8-12 кл.

Всеки участник може да представи до три творби, всяка с обозначени на тях  трите имена, класа, училището и телефон. Постерите във формат .jpg или .pdf следва да съдържат подходяща илюстрация на поетичните текстове и да бъдат изпратени на електронния ни адрес: [email protected]

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за рисунка (графика, колаж), електронен постер по стихотворенията на Дамян Дамянов ,,Моята улица”, ,,ГРОЗДОБЕР”, ,,Есен”

Рецитаторски конкурс на тема ,,Магията на Дамяновото слово”

By rraycheva | November 15, 2019

Заявка за участие до 8 януари 2020 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Рецитаторски конкурс на тема ,,Магията на Дамяновото слово”.

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас с изпълнение по избор на творба на Дамян Дамянов. Класирането ще се извърши в посочените вече  възрастови групи.

Молим участниците от едно училище да не се явяват с една и съща творба на рецитала!

За връзка: [email protected]

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

 

Topics: Новини | Comments Off on Рецитаторски конкурс на тема ,,Магията на Дамяновото слово”

Ученически литературен конкурс на тема ,,В сърцето си да нося обич, а във очите – небеса!”

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за представяне на творбите: 20 декември 2019 г.

Профилирана хуманитарна гимназия “Дамян Дамянов” – Сливен по случай 18 януари 2020 г. –  85 години от рождението на Дамян Дамянов и във връзка с патронния празник на гимназията обявява Ученически литературен конкурс на тема ,,В сърцето си да нося обич, а във очите – небеса!”.

В конкурса имат право да участват ученици от ІV до ХІІ клас. Жанровете за отделните възрастови групи:

1) Първа възрастова група (ІV, V, VІ клас) – приказка, стихотворение, разказ;

2) Втора възрастова група (VІІ, VІІІ, ІХ клас) – приказка, стихотворение, разказ, есе;

3) Трета възрастова група (Х, ХІ, ХІІ клас) – стихотворение, разказ, есе.

Участниците могат да представят до три творби с обем до 2 (две) стандартни машинописни страници, всяка с обозначени на тях  трите  имена, класа, училището и  телефон. Те могат да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронния адрес на училището: [email protected]

Приложени файлове:

obiava-za-konkurs-new

obiava-za-konkurs-new

Topics: Новини | Comments Off on Ученически литературен конкурс на тема ,,В сърцето си да нося обич, а във очите – небеса!”

Национален конкурс за православна поезия и проза на тема „Рождество на Спасителя” 2019

By rraycheva | November 15, 2019

Срок за изпращане на творбите: 3 декември 2019 г.

Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра.

В конкурса могат да участват ученици в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:

І-а възрастова група –от 1-4 кл.

ІІ-ра възрастова група – от 5-7 кл.

ІІІ-а възрастова група – от 8-12 кл.

Конкурсът се провежда в 2 раздела:

1)         Поезия

2)         Проза (есе или разказ)

Всеки участник може да представи до 2 произведения за двата раздела в два екземпляра.

Организатори: Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Сливенска митрополия

Допълнителна информация вижте в приложените файлове:

Статут на конкурса Рождество на Спасителя- 2019

zayavlenie_za_uchastie_v_konkurs

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за православна поезия и проза на тема „Рождество на Спасителя” 2019

Анализ на изпълнението на решенията на ЕСПЧ по ключови осъдителни дела срещу България

By rraycheva | November 5, 2019

pdf_icon   Analyis-August-2019

От 1992 г. България е страна по Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (Конвенцията) и признава юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека (Съда). По силата на този международен договор българските граждани, след изчерпване на правните средства за защита пред българските съдилища, могат да търсят защита на правата си пред Съда. За период от двадесет и седем години се е натрупала значителна по обем практика, която в основната си част отправя препоръки както за конкретни задължения от страна на държавата към осъдилото я лице в изпълнение на решението на Съда, така и препоръки, свързани със системни нарушения на правата на гражданите поради законови и институционални дефицити.
Анализът е изготвен от експертите от Института за пазарна икономика Иван Брегов и Екатерина Баксанова. 2019.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Анализ на изпълнението на решенията на ЕСПЧ по ключови осъдителни дела срещу България

Ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни

By rraycheva | October 30, 2019

pdf_icon   Generating_Awareness_and_Discussion_About_Asylum_and_Migration

Асоциация за развитие на София разработи нов ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни в рамката на проект ИНТЕГРА.

Той съдържа план за дебат, предложени дейности и връзки към ресурси, които ще помогнат на учителите да включат учениците в дискусия. По-конкретно, ресурсът цели да подобри начина на изразяване на разсъжденията и доводите на учениците, уменията им за слушане и отговаряне, задаването на въпроси, както и да ги запознае с живота и предизвикателствата, пред които са изправени мигрантите. На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни

Добри практики за работа срещу насилие, базирано на пола – GUIDE

By rraycheva | October 30, 2019

pdf_icon   Best_practices_GUIDE_2019

GUIDE обединява специалисти от Латвия, Испания, Италия, България и Грузия и улеснява размяната на вече съществуващи и тествани с времето знания и практически умения за борба и превенция на насилие. На английски език.

Проектът GUIDE: Outlining Successful Strategies Against Gender-Based Violence (Nr. 2019-1-LV02-KA105-002494) е финансиран от програма Erasmus+ и Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ако искате да се включите в бъдещите инициативи по темата, свържете се с The Future Now на [email protected]

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Добри практики за работа срещу насилие, базирано на пола – GUIDE

Подкрепа за устойчивостта на гражданското общество: Уроци от пет съвместни фонда в Източна Европа, проучване

By rraycheva | October 22, 2019

pdf_icon  Пълен текст на доклада: Sustaining-Civil-Society-Lessons-from-5-Pooled-Funds-2019

pdf_icon  Резюме на доклада: Executive_Summary_2019

След 1990 г. американски и европейски фондации и правителствени агенции инвестираха в серия от партньорства и тръстове за подкрепа на гражданското общество в Централна и Източна Европа, Прибалтика, Балканите и Черноморските региони. Анализът на дългосрочното въздействие на тези инвестиции е от решаващо значение, особено след като се повишава риториката срещу гражданското общество от политиците. Трима дългогодишни служители на Center on Philanthropy and Civil Society в САЩ правят преглед на наследството и въздействието на това финансиране и извличат поредица от уроци в полза на практиците, които искат да разберат как най-добре да поддържат гражданските общества в дългосрочен план.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Подкрепа за устойчивостта на гражданското общество: Уроци от пет съвместни фонда в Източна Европа, проучване

Трети национален конкурс за авторска приказка 2020

By rraycheva | October 16, 2019

Краен срок: 25 април 2020 г.

Темата на конкурса е „Гневът на морето и неговите пазители“.

Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.

Всеки автор може да участва с ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12, в белетристична литературната форма.

Организатори: Община Стара Загора, НЧ „Родина-1860“, Клуб „Млад писател“, Къща музей „Гео Милев“

За повече информация вижте приложения файл:

Prikazka_reglament2020

Topics: Новини | Comments Off on Трети национален конкурс за авторска приказка 2020

Доклад за България от Обзор на Европейската комисия 2019: Мониторинг на образованието и обучението

By rraycheva | October 12, 2019

pdf_icon   et-monitor-report-2019-bulgaria_bg

Делът на преждевременно напусналите образованието ученици и млади хора намалява спрямо 2009 г. (от 14,7% на 12,7%), но все още е над средните за Европейския съюз стойности (10,6%). Не всички деца (84% от всички) получават образование и грижи в ранна възраст. Близо половината 15-годишни български ученици имат слаби резултати по четивна грамотност (41,5%) и математика (42,1%). Престижът на преподавателската професия е нисък, а средната възраст на учителите – висока. Възрастните, които продължават ученето си, са пренебрежимо малко (2,5%).

© Европейски съюз, 2019 г.

***

Анализ на “Заедно в час” на Доклада за България от тазгодишния Обзор на Европейската комисия:

Реформите са в правилна посока, но се случват твърде бавно …Освен недостатъчно като брой, българските учители не са и достатъчно добре подготвени. В България е отчетена една от най-големите нужди от продължаващо професионално развитие на преподавателите – и то по отношение на реални практически умения като конкретни педагогически компетенции и дигитални умения.

Целият анализ вижте тук: https://zaednovchas.bg/ek-doklad-bulgaria/

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Доклад за България от Обзор на Европейската комисия 2019: Мониторинг на образованието и обучението


« Previous Entries Next Entries »