Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main

Улм е е родно място на Алберт Айнщайн и този комичен фонтан напомня за това

By rraycheva | June 14, 2016

Улм е е родно място на Алберт Айнщайн и този комичен фонтан напомня за това

Topics: | Comments Off on Улм е е родно място на Алберт Айнщайн и този комичен фонтан напомня за това

Comments are closed.