Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main

В Улм се намира най- големият музей на хляба в света

By rraycheva | June 14, 2016

В Улм се намира най- големият музей на хляба в света

Topics: | Comments Off on В Улм се намира най- големият музей на хляба в света

Comments are closed.