Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main

Улм – панорама

By rraycheva | June 14, 2016

Улм - панорама

Topics: | Comments Off on Улм – панорама

Comments are closed.