Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Четвърти национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов”

By rraycheva | December 8, 2015

Центърът за ученическо техническо и научно творчество в Разград обявява началото на четвърто издание на националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов”.

grigor

Основната тема на тази година е „Светът под лупа” в направления „Публицистика“ и „Радиожурналистика“. Жанровете са: интервю, публицистична статия, очерк, репортаж. В конкурса могат да участват ученици от ІІ до XII клас в три възрастови групи: ІІ-ІV клас, V – VIII клас и IX – XII клас. Допускат се индивидуални и колективни участия.

Сред целите на конкурса са: популяризиране личността на Григор Попов, провокиране на участниците да наблюдават света около себе си, да пишат по всички теми и проблеми, които ги вълнуват, излагайки личностна позиция; да насърчи тяхната творческа, изследователска, събирателска и краеведческа дейност.
Журито ще подкрепи автори, демонстрирали умения за селекция на събитията и създаване на журналистически текстове, както и умение за откриване и отразяване на новината в медийното пространство.
Срокът за изпращане на творбите е 5 март 2016 г., на адрес: гр. Разград, ул.„Трапезица” № 1, Център за ученическо техническо и научно творчество или на e-mail: [email protected] .

В първото – регионално издание на конкурса „Григор Попов, участваха 57 творби на 49 индивидуални участници и 6 колектива. Следващите издания са вече национални, в последната участваха деца от 13 области с общ брой 134 творби.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО РАЗГРАД

ОБЩИНА РАЗГРАД

ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО

Р Е Г Л А М Е Н Т

НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРС

„ГРИГОР ПОПОВ”

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА

I. ОСНОВНА ТЕМА:  СВЕТЪТ ПОД ЛУПА

II. ЦЕЛИ:

III. ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ И ЖАНРОВЕ:

1. Публицистични материали за вестник

Участието в раздела е индивидуално.

Изискването към творбите в раздела е да бъдат до 3 страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер 12.

Учениците имат право да участват с 1 творба в жанр, но с не повече от 3 творби в раздела.

Публицистичните материали да са на хартиен носител или изпратени на електронната поща на конкурса.

2. Ученически вестници

Участието е само колективно.

Екипите участват с по два броя вестници от учебната 2015/2016 година.

3. Радиожурналистика

Участието с радиопредаване е колективно с времетраене до 15 минути.

Участието с интервю и репортаж е индивидуално с времетраене до 5 минути.

Колективите имат право да участват с не повече от 2 радиопредавания.

Индивидуалните участници имат право да участват с не повече от 2 творби в жанр.

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. Умение на участниците да откриват новината и да я отразяват в медийното пространство.

2. Умение за селекция на събитията при създаване на журналистически текстове.

3. Умение за употреба на журналистически изразни средства в съответния раздел и жанр.

4. Единство между композиционно оформление и съдържание на творбата, свързано със спецификата на избрания жанр.

В конкурса могат да участват ученици от ІІ до XII клас в три възрастови групи: ІІ-ІV клас, VVIII клас и IXXII клас, които ще бъдат класирани на І, ІІ и ІІІ място от компетентно жури.

Към всяка творба да бъдат посочени следните данни: трите имена на ученика, училище /извънучилищно звено/, клас, телефон, еmail; ръководител /име и телефон за контакт/.

СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ: до 5 март 2016 г.

ЛИЧНО ИЛИ ПО ПОЩАТА НА АДРЕС:

гр. Разград – 7200, ул. „Трапезица” № 1

Център за ученическо техническо и научно творчество

e-mail: [email protected]

телефон за контакт: 0893 339 750

лице за контакт: Веселина Йотова

Topics: Новини | Comments Off on Четвърти национален ученически журналистически конкурс „Григор Попов”

Comments are closed.