Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December 11th, 2015

Могат ли да се справят с корупцията местните власти

Friday, December 11th, 2015

Тази седмица беше представено първото издание на изследването „Индекс на местната система за почтеност – 2015“, разработвано от Асоциация „Прозрачност без граници”. Изследването представлява  сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, ролята и значението на ключови институции и социални актьори на местно ниво във 27 общини в областните центрове на територията на страната (София област и София-град […]