Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Могат ли да се справят с корупцията местните власти

By rraycheva | December 11, 2015

Тази седмица беше представено първото издание на изследването „Индекс на местната система за почтеност – 2015“, разработвано от Асоциация „Прозрачност без граници”. Изследването представлява  сравнителна оценка на антикорупционния капацитет, ролята и значението на ключови институции и социални актьори на местно ниво във 27 общини в областните центрове на територията на страната (София област и София-град са представени заедно).

Общата картина на Индекса на местната система за почтеност поставя общините София, Бургас, Стара Загора, Русе и Габрово на първите пет места, като дори и най-добрият резултат, този на София (3,59 т.) е далеч от максималната възможна оценка от 5 точки. На дъното на класацията са общините Хасково, Варна, Видин, Кърджали и Силистра.

Корупцията в България е често критикувана от редица международни институции, а изследванията представят страната като една от най-силно корумпираните в ЕС. Нещо повече – от години не се забелязват[1] сериозни действия срещу корупцията и тя продължава да дърпа икономиката, доходите и растежа назад. Обикновено се говори за корупцията по високите етажи на властта и в централната администрация, но работата на местните власти е един от ключовите елементи на ефективната администрация.

Съпоставянето на индексите за местна почтеност на отделните областни центрове с данните за БВП и чуждите инвестиции, разкрива защо борбата с корупцията е толкова важна. Накратко, ефективната борба с корупцията привлича повече инвестиции и води до по-високи доходи.


Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/articles/mogat-li-da-se-spravyat-s-korupciyata-mestnite-vlasti/#ixzz3u1nBAaGf

Topics: Новини | Comments Off on Могат ли да се справят с корупцията местните власти

Comments are closed.