Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Изложения и конференции за Югоизточна Европа ще представят решения за интелигентни градове, екологично управление на отпадъците и устойчивата енергия

By rraycheva | December 15, 2015

47chavo-banner-bg

5-7 април 2016, София

организатор: Виа Експо

партньор на събитието: ФРМС

Изложенията и конференциите за Югоизточна Европа са отправна точка за стартиране на нови проекти между бизнеса и общините, за получаване на актуална информация и за обмяна на опит. Водещи компании ще представят ресурсно ефективни и нисковъглеродни технологии, които са логичният отговор на съвременните предизвикателства, свързани с климатичните промени.

СИЛНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИСЪСТВИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЯТА

▪ До момента участие са заявили фирми от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия и Чешка република. Компании от Полша, Румъния, Франция, Испания, Холандия, Словакия и др. също проявяват интерес.

▪ Изложбени сектори:

Smart Cities умни сгради, интелигентни мрежи, съхранение на енергия и енергиен мениджмънт, устойчиво градско планиране и мобилност, информационни и телекомуникационни технологии

Save the Planet управление на отпадъци и рециклиране

ЕЕ & ВЕ енергийна ефективност, соларна, геотермална, вятърна, хидро- и биоенергия, оползотворяване на енергия, енергия от отпадъци

LiftBalkans асансьори и ескалатори, подвижни платформи, комуникационни системи.

ЛЕКТОРИ ОТ АВТОРИТЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ СПОДЕЛЯТ СВОЯ ОПИТ И ЗНАНИЯ

Поканени са експерти от Euroheat & Power, PU Europe, Международна геотермална асоциация (IGA), Европейски съвет за геотермална енергия (EGEC), Конвента на кметовете, Calipso Networks, Европейски институт за енергийните характеристики на сградите (BPIE), Европейски съвет на архитектите, Камара на архитектите в България, Европейска асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA), Европейска федерация за управление на отпадъците и екологични услуги (FEAD), Европейска асоциация на фирмите, рециклиращи пластмаса, Министерство на околната среда и водите, ProPellets Austria, Испанска асоциация за биогаз (AEBIG).

Брошури: ЕЕ & ВЕ, Smart Cities Save the Planet LiftBalkans

www.viaexpo.com

Topics: Новини | Comments Off on Изложения и конференции за Югоизточна Европа ще представят решения за интелигентни градове, екологично управление на отпадъците и устойчивата енергия

Comments are closed.