Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Покана училища за партньори по проект Семействата се учат”

By rraycheva | January 12, 2016

От ноември 2015 г. Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество започва своята работа като партньор по проект „Семействата се учат”, 2015-1-UK01-KA201-013815, с водеща организация Selby Trust (Великобритания). Проектът включва организации от 5 страни – България, Великобритания, Италия, Полша и  Румъния.

За целите на изпълнение на проекта в България Фондацията търси да включи като партньори заинтересовани училища.

Проектът “Семействата се учат” има за цел да засили връзката между родителите и училището.

Значителна част от учениците не получават никаква помощ, подкрепа или насърчение по отношение на образованието си от своите семейства. Връзката между проблемите на децата в училище и липса на родителски ангажимент е добре установена. Причините родителите да не участват в училищния живот са много и различни от липсата на родителски очаквания и работни ангажименти до липсата на доверие в работата с професионални педагози. Този проект има за цел да помогне за премахването на бариерите и нагласите, които създават проблеми на младите хора в образователната система, които вредят на техните възможности за професионално развитие и социална мобилност. Проектът цели да даде възможност на родителите да реализират потенциала си като съветници, възпитатели на децата си и да работят заедно с училището в подготовката на децата, за да ги направят уверени, знаещи и можещи млади хора, които по-лесно да намерят своя професионален път в бъдеще.

Като първи етап на изпълнение на проекта се провежда проучване за нагласите на родителите и училищата по отношение на работата им заедно. Можете да се включите в изследването като попълните онлайн въпросниците от следните линкове:
http://goo.gl/forms/moFB5lcp56 (въпросник за училища – директори и учители)
http://goo.gl/forms/yy0hYLSlJH (въпросник за родители)

Участието на училищата не е обвързано с финансови ангажименти и гарантира на включените училища участие в дейностите по проекта и безвъзмездно ползване на всички резултати.
Ако смятате, че за вашето училище би било интересно и полезно да се присъедини към проект „Семействата се учат”  можете да се обърнете към Миглена Молхова, Фондация за развитие накултурния и бизнес потенциал на гражданското общество

Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715
За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате на емейл: 
cubufoundation@gmail.com и телефони: 02/434 2244; 0898523960

Topics: Новини | Comments Off on Покана училища за партньори по проект Семействата се учат”

Comments are closed.